Aktualizacja Systemu ZORRO wersja 1.3

Dziś nasze oprogramowanie do RODO zostało wzbogacone o dodatkowe funkcjonalności

  Wersja 1.3 z dnia 2018-04-18

 • Dodano stronę pozwalającą na zarządzanie słownikami(ustawienia -> słowniki).
 • Dodano Usuwanie/Archiwizacja firm
 • Dodano generowanie umowy powierzenia danych osobowych
 • Uzupełniono listę dokumentów
 • Utworzono zakładkę Pomoc
 • Dodano stronę kontaktową oraz historia zmian.(pomoc -> kontakt lub histroia zmian)
 • Wdrożono mechanizm zapamiętujący logowania użytkowników.
 • Wdrożono mechanizm zapisujący wywoływanie wszystkich akcji wywoływanych w kontrolerach.
 • Dodano edycje Uprawnień dostępu do firm.

https://panel.systemzorro.pl